Adrese utile | Sitemap

Joi, 24 August, 2017

HomeContact

Adrese utile

 
 

Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania

A.A.F. este organizaţia profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C.) din Romania.
www.aaf.ro
 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - C.N.V.M.

www.cnvm.ro
 

Banca Naţională a României - B.N.R.

Banca Naţională este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.
www.bnr.ro
 

Bursa de valori Bucureşti - B.V.B.

Rolul Bursei de Valori Bucureşti este de a furniza o piaţă organizată pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare, de a contribui la creşterea lichidităţii valorilor mobiliare prin concentrarea în piaţă a unui volum cât mai mare de valori mobiliare, de a contribui la formarea unor preţuri care să reflecte în mod corespunzător relaţia cerere-ofertă şi de a disemina aceste preţuri către public.
www.bvb.ro
 

Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu - B.M.F.M.S.

Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu este singura piaţă din România pe care se tranzacţionează instrumente derivate.
www.bmfms.ro
 

Depozitarul Central

Depozitarul Central este instituţia care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.
www.depozitarulcentral.ro
 
   
   
Cititi prospectul de emisiune al fondului înainte de a investi. Pentru fondurile de investitii administrate de SAI Target Asset Management SA, prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.targetasset.ro, în cadrul retelelor de distributie ale fondurilor sau la sediul societătii în Cluj-Napoca, C-tin Brâncusi nr.133, etaj 2. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie pentru realizările viitoare. SAI Target Asset Management SA Nr.Reg.Com. J12 / 3046 / 1994, CUI 6328601, Autorizatie CNVM Nr. D216/19.10.1995, Inscriere Registru CNVM Nr. PJR05SAIR/120002 e-mail: saitarget@targetasset.ro Fortuna Classic – Decizie CNVM D326 / 30.01.2006, Înscriere Registru CNVM Nr. CSC06FDIR/120008 Fortuna Gold - Decizie CNVM D327 / 30.01.2006, Înscriere Registru CNVM Nr. CSC06FDIR/120009 Depozitar BRD – Groupe Societe Generale - Autorizatie CNVM Nr. D4338 / 09.12.2003, Inscriere Registru CNVM Nr. PJR01INCR/400008, Tel: (021)3016844, Fax: (021)3014510
AAFASFbnrbvbbmfms
© 2007 Target Asset Management SA, Toate drepturile rezervate.
Termeni si conditii | Web Design by Graffco