Adrese utile | Sitemap

Joi, 24 August, 2017

HomeContact
Fondul Fortuna ClassicFondul Fortuna Gold

Fondul Fortuna Clasic

Data: 25/01/2017
Numar investitori: 22.700
Valoare totala activ: 6.377.855,05

Începând cu data de 26.01.2017 acest fond deschis de investitii este administrat de catre S.A.I. Broker S.A..

Caracteristicile Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Classic

Este un fond diversificat, investeşte atât în acţiuni lichide, cotate la BVB, cât şi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei financiare românesti (obligaţiuni, titluri de stat, AOPC-uri).

Cui se adresează?

Se adresează investitorilor care doresc o rentabilitate superioară inflaţiei şi dobânzilor medii bancare, în condiţii de risc mediu.

Recomandare

Recomandăm deţinătorilor de unităţi de fond, plasarea resurselor financiare pe un termen de cel puţin 12 luni.

Documente in format pdf
Situatii financiare Fortuna Classic 2015
Raportul auditului financiar Fortuna Classic 2015

Raport activitate (semestrul I) 2006
Raport activitate 2006
Raport activitate (semestrul I) 2007
Raport activitate 2007
Raport activitate (semestrul I) 2008
Raport activitate 2008
Raport activitate (semestrul I) 2009
Raport activitate 2009
Raport activitate (semestrul I) 2010
Raport activitate 2010
Raport activitate (semestrul I) 2011
Raport activitate 2011
Raport activitate (semestrul I) 2012
Raport activitate 2012
Raport activitate (semestrul I) 2013
Raport activitate 2013
Raport activitate (semestrul I) 2014
Raport activitate 2014
Raport activitate (semestrul I) 2015
Raport activitate 2015
Raport activitate (semestrul I) 2016

Prospect de emisiune
Document privind informatiile cheie destinate investitorilor
Reguli

Bilant Retratat IFRS 2011
Bilant Retratat IFRS 2012
Bilant Retratat IFRS 2013
Bilant Retratat IFRS 2014
Bilant 2013
Bilant 30.06.2014
Bilant 2014
Bilant 30.06.2015
Cititi prospectul de emisiune al fondului înainte de a investi. Pentru fondurile de investitii administrate de SAI Target Asset Management SA, prospectele de emisiune sunt disponibile pe site-ul de internet www.targetasset.ro, în cadrul retelelor de distributie ale fondurilor sau la sediul societătii în Cluj-Napoca, C-tin Brâncusi nr.133, etaj 2. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie pentru realizările viitoare. SAI Target Asset Management SA Nr.Reg.Com. J12 / 3046 / 1994, CUI 6328601, Autorizatie CNVM Nr. D216/19.10.1995, Inscriere Registru CNVM Nr. PJR05SAIR/120002 e-mail: saitarget@targetasset.ro Fortuna Classic – Decizie CNVM D326 / 30.01.2006, Înscriere Registru CNVM Nr. CSC06FDIR/120008 Fortuna Gold - Decizie CNVM D327 / 30.01.2006, Înscriere Registru CNVM Nr. CSC06FDIR/120009 Depozitar BRD – Groupe Societe Generale - Autorizatie CNVM Nr. D4338 / 09.12.2003, Inscriere Registru CNVM Nr. PJR01INCR/400008, Tel: (021)3016844, Fax: (021)3014510
AAFASFbnrbvbbmfms
© 2007 Target Asset Management SA, Toate drepturile rezervate.
Termeni si conditii | Web Design by Graffco